மணியோசையும் மக்கள் அச்சமும் | Sound of the bell and fear of the people | kids tamil story

kids tamil story

மணியோசையும் மக்கள் அச்சமும் | Sound of the bell and fear of the people | kids tamil story ஒரு கிராமத்தின் எல்லையில் ஒரு காடு இருந்தது. கிராமத்திலிருந்த … Read more

ஆணவத்தின் முடிவு அவமானம் | The end of pride is shame | Tamil stories with moral

Tamil stories with moral

ஆணவத்தின் முடிவு அவமானம் | The end of pride is shame | Tamil stories with moral ஒரு காலத்தில் வடக்கிலிருந்து வீசும் வாடைக் காற்று மிகவும் மகிழ்ச்சியாக இருந்தது. … Read more

எல்லோரையும் திருப்தி படுத்த முடியுமா? | Can everyone be satisfied? | Tamil story reading

Tamil story reading

எல்லோரையும் திருப்தி படுத்த முடியுமா? | Can everyone be satisfied? | Tamil story reading ஒருமுறை ஒரு விவசாயி தன்னுடைய கழுதையை விற்றுவிட தீர்மானித்தான். அருகில் உள்ள கிராமத்துக்கு தன் … Read more

ஏமாற்றாதே ஏமாறாதே | Don’t cheat and don’t be fooled | Tamil stories for childrens

Tamil stories for childrens

ஏமாற்றாதே ஏமாறாதே | Tamil stories for childrens ஒரு காலத்தில் காட்டில் ஓர் ஓநாய் இருந்தது. மிகவும் வயதாகி விட்டதால் இறையைத் தேட அதற்கு உடலில் வலுவில்லை. நாட்கள் செல்ல செல்ல … Read more

நரியும் கரடியும்| Fox and Bear | moral tamil story

moral tamil story

நரியும் கரடியும் | moral tamil story ஒரு ஊரில் நரியும் கரடியும் நட்பாய் பழகி வந்தனர். இந்த நரி எப்போதுமே அடுத்தவர்களை ஏமாற்றி சம்பாதித்துக் கொண்டு இருந்தது. ஒரு நாள் கரடியிடம் … Read more

ஒரு காளையின் அறிவுரை | தமிழ் கதைகள் | The Advice Of A Bull | Tamil Story

ஒரு காளையின் அறிவுரை | தமிழ் கதைகள் | The Advice Of A Bull | Tamil Story ஒரு விவசாயிக்கு விசுவாசமான காளைமாடு ஒன்னு இருந்தது. அது எல்லா விதத்திலும் … Read more