எண்ணப்படி தான் வாழ்வு | Life is according to thought | Stories Tamil

எண்ணப்படி தான் வாழ்வு | Life is according to thought | Stories Tamil  ஓரூரில் ஒரு விறகு வெட்டி இருந்தான். அவன் நாள்தோறும் ஊர் எல்லையில் இருந்து காட்டுக்கு சென்று … Read more

ஒருவரை உருவம் பார்த்து எடை போடக்கூடாது | Don’t judge anyone by their appearance | short stories tamil

short stories tamil

ஒருவரை உருவம் பார்த்து எடை போடக்கூடாது | Don’t judge anyone by their appearance | short stories tamil அடர்ந்த காடு ஒன்றில் இருந்த குகையில் சிங்கம் ஒன்று வசித்து … Read more

அன்னப்பறவையும் புறாவும் | Swan and Pigeon | Moral stories for kids in tamil

moral stories for kids in tamil

அன்னப்பறவையும் புறாவும் | Swan and Pigeon | moral stories for kids in tamil ஒரு நதிக்கரையில் அன்னப்பறவை ஒன்று வாழ்ந்து வந்தது, அது பார்ப்பதற்கு மிகவும் அழகாக இருக்கும். … Read more

தந்திரமான நரியும் முட்டாள் நண்டுகளும் | Cunning fox and foolish crabs | Kids Story Tamil

Kids Story Tamil

தந்திரமான நரியும் முட்டாள் நண்டுகளும் | Cunning fox and foolish crabs | Kids Story Tamil ஒரு நதி கரையில் நரி ஒன்று உட்கார்ந்து அழுது கொண்டே இருந்தது. அந்த … Read more

எருமை மற்றும் குறும்புக்கார குரங்கு | Buffalo and mischievous monkey | Tamil story for kids with moral

Tamil story for kids with moral

எருமை மற்றும் குறும்புக்கார குரங்கு | Buffalo and mischievous monkey | Tamil story for kids with moral ஒரு காட்டிற்குள் நிறைய விலங்குகள் ஒன்றாக வசித்து வந்தன. அதில் … Read more

மானும் குள்ளநரியும் | Jackal and deer Tamil story in Tamil

tamil stories in tamil

மானும் குள்ளநரியும் | Jackal and deer Tamil story in Tamil ஒரு அடர்ந்த காட்டில் மானும்,குள்ளநரியும் நெருங்கிய நண்பர்களாக இருந்தனர். அவர்கள் இருவரும் எங்கு சென்றாலும் சேர்ந்தே செல்வார்கள். ஒரு … Read more

வெட்டுக்கிளியும் எறும்பும் | Grasshopper and Ant | Bedtime stories For Kids In Tamil

Ant and grasshopper Tamil story

வெட்டுக்கிளியும் எறும்பும் | Grasshopper and Ant | Bedtime stories For Kids In Tamil ஒரு அடர்ந்த காட்டில் வெட்டுக்கிளியும் எறும்புகளும் வசித்து வந்தன. இந்த எறும்புகள் எப்போதும் சுறுசுறுப்பாக … Read more

சொல் பேச்சு கேட்காத கழுதை | Bedtime Stories For Kids In Tamil

சொல் பேச்சு கேட்காத கழுதை | Bedtime Stories For Kids In Tamil ஒரு ஊரில் விவசாயி ஒருவர் இருந்தார். அவருக்கு பென்னி என்கிற கழுதை ஒன்று இருந்தது.  அந்தப் பென்னி … Read more

அதிர்ஷ்டமும் அறிவும் | தமிழ் கதைகள் | Luck and Knowledge | Fairy Tales In Tamil

Fairy Tales In Tamil two angles

அதிர்ஷ்டமும் அறிவும் | தமிழ் கதைகள் | Luck and Knowledge | Fairy Tales In Tamil அதிர்ஷ்ட தேவதையும் அறிவு தேவதையும் ஒருநாள் தங்களுக்குள் யார் பெரியவர்கள் என்று வாக்குவாதம் … Read more