பணிவு வேண்டும் | Be humble | Tamil stories to read

Tamil stories to read

பணிவு வேண்டும் | Be humble | Tamil stories to read மௌரிய வம்சத்தின் தலைசிறந்த மன்னர் அசோகர். கலிங்கப்போரே இவர் செய்த கடைசி போர். அந்தப் போரில் வீரர்கள் பட்ட … Read more

பேராசை மனநிம்மதியைக் கெடுக்கும் | Greed destroys peace of mind | kids bedtime stories tamil

kids bedtime stories tamil

பேராசை மனநிம்மதியைக் கெடுக்கும் | Greed destroys peace of mind | kids bedtime stories tamil ஓர் ஊரில் விறகு வெட்டி ஒருவன் இருந்தான். நாள்தோறும் அவன் காட்டுக்குச் சென்று … Read more

முயற்சி செய்யாதவர்களுக்குக் கடவுள் உதவமாட்டார் | God will not help for those who don’t try | kids bedtime stories tamil 

kids bedtime stories tamil 

முயற்சி செய்யாதவர்களுக்குக் கடவுள் உதவமாட்டார் | God will not help for those who don’t try | kids bedtime stories tamil  பூஞ்சோலை என்பது ஓர் அழகான கிராமம். … Read more

மின்மினி பூச்சியின் காகமும் | Firefly and Crow | Short Moral Stories in Tamil

short moral stories in tamil

மின்மினி பூச்சியின் காகமும் | Firefly and crow | short moral stories in tamil முன்பொரு காலத்தில் காட்டில் மின்மினி பூச்சி ஒன்று வாழ்ந்து வந்தது. அது அங்கும் இங்கும் … Read more

முட்டாள் குரங்கும் பறவையும் | Foolish Monkey and a Bird | Bedtime Stories for Kids Tamil

Bedtime Stories for Kids Tamil

முட்டாள் குரங்கும் பறவையும் | Foolish Monkey and a Bird | Bedtime Stories for Kids Tamil முன்பொரு காலத்தில் காட்டில் குரங்கு கூட்டம் ஒன்று வாழ்ந்து வந்தது. அந்த … Read more

அன்னப்பறவையும் புறாவும் | Swan and Pigeon | Moral stories for kids in tamil

moral stories for kids in tamil

அன்னப்பறவையும் புறாவும் | Swan and Pigeon | moral stories for kids in tamil ஒரு நதிக்கரையில் அன்னப்பறவை ஒன்று வாழ்ந்து வந்தது, அது பார்ப்பதற்கு மிகவும் அழகாக இருக்கும். … Read more

காகமும் அன்னப்பறவையும் | crow and swan | short moral stories in tamil

short moral stories in tamil

காகமும் அன்னப்பறவையும் | crow and swan | short moral stories in tamil அந்த காகம் மிகவும் அகங்காரம் பிடித்தது. அது எப்பவுமே எல்லோரிடமும் கர்வமாக பேசிக்கொண்டு இருக்கும். ஒரு … Read more

மணியோசையும் மக்கள் அச்சமும் | Sound of the bell and fear of the people | kids tamil story

kids tamil story

மணியோசையும் மக்கள் அச்சமும் | Sound of the bell and fear of the people | kids tamil story ஒரு கிராமத்தின் எல்லையில் ஒரு காடு இருந்தது. கிராமத்திலிருந்த … Read more

ஆணவத்தின் முடிவு அவமானம் | The end of pride is shame | Tamil stories with moral

Tamil stories with moral

ஆணவத்தின் முடிவு அவமானம் | The end of pride is shame | Tamil stories with moral ஒரு காலத்தில் வடக்கிலிருந்து வீசும் வாடைக் காற்று மிகவும் மகிழ்ச்சியாக இருந்தது. … Read more