பொய் சாட்சி சொல்ல கூடாது | Do not bear false witness | small tamil story

small tamil story (

பொய் சாட்சி சொல்ல கூடாது | Do not bear false witness | small tamil story ஓர் ஊரில் நல்லரசன் என்பவன் வாழ்ந்து வந்தான். அவன் பெயருக்கு தகுந்தார் போல் நற்குணங்கள் … Read more

தானம் அளிப்பது சிறந்தது | Donating is good | motivational stories in tamil

motivational stories in tamil (1)

தானம் அளிப்பது சிறந்தது | Donating is good | motivational stories in tamil மைசூரை ஒரு மன்னன் ஆண்டு வந்தான். அவன் நீதியும், நேர்மையும் கொண்டவன். அன்பும், அருளும் நிறைந்தவன். … Read more

நல்லவர்களைப் போல் நடிப்பவர்களும் நாளடைவில் நல்லவராகவே மாறிவிடுவர் | Even those who pretend to be good people turn out to be good people in real | best short stories in tamil

best short stories in tamil

நல்லவர்களைப் போல் நடிப்பவர்களும் நாளடைவில் நல்லவராகவே மாறிவிடுவர் | Even those who pretend to be good people turn out to be good people in real | … Read more

பொறாமை வேண்டாம் | Don’t be jealous | read tamil stories

read tamil stories

பொறாமை வேண்டாம் | Don’t be jealous | read tamil stories ஒரு கிராமத்தில் பண்ணையார் ஒருவர் வாழ்ந்து வந்தார். அவர் தன் வீட்டில் ஒரு நாயையும், பொதி சுமக்க ஒரு கழுதையை … Read more

ஆணவம் வேண்டாம் | Don’t be arrogant | short stories in tamil

short stories in tamil

ஆணவம் வேண்டாம் | Don’t be arrogant | short stories in tamil மாவீரர் அலெக்ஸாண்டர் உலகப் புகழ்பெற்றவர் என்பது நாம் எல்லோரும் அறிந்த விஷயம் தான். அவருடைய வாழ்வில் நிகழ்ந்த … Read more

அறிவுரை கூறுவதற்கு தகுதி வேண்டும் | One must be perfect to advice others | moral stories in tamil

moral stories in tamil (

அறிவுரை கூறுவதற்கு தகுதி வேண்டும் | One must be perfect to advice others | moral stories in tamil  பகவான் ஸ்ரீ ராமகிருஷ்ண பரமஹம்சரை தெரியாதவர்கள் இருக்க முடியாது. … Read more

பணிவு வேண்டும் | Be humble | Tamil stories to read

Tamil stories to read

பணிவு வேண்டும் | Be humble | Tamil stories to read மௌரிய வம்சத்தின் தலைசிறந்த மன்னர் அசோகர். கலிங்கப்போரே இவர் செய்த கடைசி போர். அந்தப் போரில் வீரர்கள் பட்ட … Read more

முயற்சி செய்யாதவர்களுக்குக் கடவுள் உதவமாட்டார் | God will not help for those who don’t try | kids bedtime stories tamil 

kids bedtime stories tamil 

முயற்சி செய்யாதவர்களுக்குக் கடவுள் உதவமாட்டார் | God will not help for those who don’t try | kids bedtime stories tamil  பூஞ்சோலை என்பது ஓர் அழகான கிராமம். … Read more

காகமும் அன்னப்பறவையும் | crow and swan | short moral stories in tamil

short moral stories in tamil

காகமும் அன்னப்பறவையும் | crow and swan | short moral stories in tamil அந்த காகம் மிகவும் அகங்காரம் பிடித்தது. அது எப்பவுமே எல்லோரிடமும் கர்வமாக பேசிக்கொண்டு இருக்கும். ஒரு … Read more