அரவம் ஆட்டேல் | ஆத்திசூடி கதைகள் | Do not play with snakes | tamil Story

snake

அரவம் ஆட்டேல் | ஆத்திசூடி கதைகள் | Do not play with snakes | tamil story ஏரிக்கரையோரத்தில் தவளை ஒன்று வசித்து வந்தது. அந்தத் தவளையோடு பாம்பு மிகவும் நட்பாக … Read more

பருவத்தே பயிர்செய் | ஆத்திசூடி கதைகள் | Do things in the right time | tamil Story

agriculture tamil story

பருவத்தே பயிர்செய் | ஆத்திசூடி கதைகள் | Do things in the right time | tamil Story பழனியாண்டிக்கு சொந்தமாக வயல் ஒன்று இருந்தது. மற்றவர்கள் எல்லாம் வயலில் உழுகின்ற … Read more

நன்றி மறவேல் | ஆத்திசூடி கதைகள் | Do not forget timely help offered / gratitude | tamil Story

Millionaire

நன்றி மறவேல் | ஆத்திசூடி கதைகள் | Do not forget timely help offered / gratitude | tamil story ஆத்தியூரில் சுப்பையா என்பவர் வாழ்ந்து வந்தார். சுப்பையா கோடீஸ்வரர். … Read more

இணக்கம் அறிந்து இணங்கு | ஆத்திசூடி கதைகள் | Make friend with the best | tamil Story

fish group

இணக்கம் அறிந்து இணங்கு | ஆத்திசூடி கதைகள் | Make friend with the best | tamil story குளத்தில் வசித்து வந்த மீனும், கொக்கும் மிகவும் நட்போடு பழகி வந்தன. … Read more

இடம் பட வீடு எடேல் | ஆத்திசூடி கதைகள் | Build your house meeting your needs | tamil kathaigal

home tamil kathaigal 1

இடம் பட வீடு எடேல் | ஆத்திசூடி கதைகள் | Build your house meeting your needs | tamil kathaigal தாணப்பனுக்கு சொந்தமாக சிறிது நிலம் இருந்தது. தன் நிலத்தில் … Read more

ஞயம்பட உரை | ஆத்திசூடி கதைகள் | Speak nice and sweet | tamil kathaigal

ஞயம்பட உரை | ஆத்திசூடி கதைகள் | Speak nice and sweet | tamil kathaigal கோவூரில் அருளப்பனும், சாந்தப்பனும் மளிகைக்கடையினை நடத்தி வந்தார்கள். அருளப்பன் கடை போட்டிருக்கும் பக்கத்துத் தெருவில் … Read more

சனி நீராடு | ஆத்திசூடி கதைகள் | shower with clean cold water | Tamil kathaigal

former by tamil kathaigal

சனி நீராடு | ஆத்திசூடி கதைகள் | shower with clean cold water | tamil kathaigal மகாராஜபுரத்தில் மருதப்பன் என்பவன் வாழ்ந்து வந்தான். மருதப்பன் நல்ல உழைப்பாளி. எந்த கெட்ட … Read more

ஙப் போல் வளை | ஆத்திசூடி கதைகள் | Preserve the bonds | tamil kathaigal

ஙப் போல் வளை | ஆத்திசூடி கதைகள் | Preserve the bonds | tamil kathaigal குரங்காட்டி ஒருவரிடம் ரங்கன், மங்கன் என்ற இரண்டு குரங்குகள் இருந்தன. குரங்காட்டி அவ்விரண்டு குரங்குகளையும் … Read more

கண்டு ஒன்று சொல்லேல் |ஆத்திசூடி கதைகள் |Tell exactly what you saw | tamil kathaigal

கண்டு ஒன்று சொல்லேல் |ஆத்திசூடி கதைகள் | Tell exactly what you saw | tamil kathaigal நரியும், ஓநாயும் காட்டுப்பாதையின் வழியாக நடந்து வந்து கொண்டிருந்தன. அவை பேசிச் சிரித்தபடியே … Read more

அஃகம் சுருக்கேல் ஆத்திசூடி கதைகள் | Do not be stingy in selling food grains | Tamil kathaigal

Grocery store tamil kathaigal 1

அஃகம் சுருக்கேல் | ஆத்திசூடி கதைகள் | Do not be stingy in selling food grains | tamil kathaigal மகாதேவனின் எண்ணெய்க் கடையில் எந்த நேரமும் வியாபாரம் அமோகமாக … Read more