ஞயம்பட உரை | ஆத்திசூடி கதைகள் | Speak nice and sweet | tamil kathaigal

ஞயம்பட உரை | ஆத்திசூடி கதைகள் | Speak nice and sweet | tamil kathaigal கோவூரில் அருளப்பனும், சாந்தப்பனும் மளிகைக்கடையினை நடத்தி வந்தார்கள். அருளப்பன் கடை போட்டிருக்கும் பக்கத்துத் தெருவில் … Read more

அஃகம் சுருக்கேல் ஆத்திசூடி கதைகள் | Do not be stingy in selling food grains | Tamil kathaigal

Grocery store tamil kathaigal 1

அஃகம் சுருக்கேல் | ஆத்திசூடி கதைகள் | Do not be stingy in selling food grains | tamil kathaigal மகாதேவனின் எண்ணெய்க் கடையில் எந்த நேரமும் வியாபாரம் அமோகமாக … Read more

ஒளவியம் பேசேல் | ஆத்திசூடி கதைகள் | Never envy and talk bad about others | tamil kathaigal

Crow tamil kathaigal 1

ஒளவியம் பேசேல் | ஆத்திசூடி கதைகள் |Never envy and talk bad about others | tamil kathaigal ஆற்றங்கரையோரத்தில் அடர்ந்து வளர்ந்திருந்த பூவரசு மரத்தில் காகமும், மைனாவும் வசித்து வந்தன. … Read more

ஊக்கமது கைவிடேல் | ஆத்திசூடி கதைகள் | Do not lose heart | Tamil kathaigal

Palm tree climbing tamil kathaigal

ஊக்கமது கைவிடேல் | ஆத்திசூடி கதைகள் | Do not lose heart | Tamil kathaigal மருங்கூர் என்னும் ஊரில் மாதவன் என்ற மரம் எறும் தொழிலாளி வாழ்ந்து வந்தார். சுற்றுவட்டார … Read more