26. நாய் வாலை நிமிர்த்தல்! | தமிழ் கதைகள் | Dog Tail Straightening! | tenali Raman story

dog

26. நாய் வாலை நிமிர்த்தல்! | தமிழ் கதைகள் | Dog Tail Straightening! |tenali Raman story “ஒரு நாயின் வளைந்த வாலை நீட்டி நேராக்க முடியுமென்றால் மனிதனின் கோணலான சுபாவத்தையும் … Read more

25. திருடர்களை ஏற்றமிறைக்க வைத்தல்! | தமிழ் கதைகள் | Keeping thieves on the rise! | tenali Raman story

25. திருடர்களை ஏற்றமிறைக்க வைத்தல்! | தமிழ் கதைகள் | Keeping thieves on the rise! | tenali Raman story  தெனாலிராமனின் வீட்டைச் சுற்றியிருந்த ஒரு பெரிய தோட்டம் கோடை … Read more

20. கற்பனைக் கலைஞனான வினோதம்! | தமிழ் கதைகள் | Imaginary weirdness! | tenali Raman story

20. கற்பனைக் கலைஞனான வினோதம்! | தமிழ் கதைகள் | Imaginary weirdness! | tenali Raman story கலைஞானம் மிகுந்த கிருஷ்ண தேவராயர் தம்முடைய வசந்த மாளிகையின் ஒருபுறம் புதிதாக ஒரு … Read more

ஙப் போல் வளை | ஆத்திசூடி கதைகள் | Preserve the bonds | tamil kathaigal

ஙப் போல் வளை | ஆத்திசூடி கதைகள் | Preserve the bonds | tamil kathaigal குரங்காட்டி ஒருவரிடம் ரங்கன், மங்கன் என்ற இரண்டு குரங்குகள் இருந்தன. குரங்காட்டி அவ்விரண்டு குரங்குகளையும் … Read more