காலத்தின் அருமையை அறிவோம் | Value of time should be known | tamil kutty stories

tamil kutty stories

காலத்தின் அருமையை அறிவோம் | Value of time should be known | tamil kutty stories விஜயபுரி என்ற நாட்டை விவேகவர்மன் என்ற அரசன் ஆண்டு வந்தான். அவன் அரசவையில் நன்கு … Read more

ஒருவரை ஒருவர் குறை கூறுவது தவறு | Blaming each other is wrong | positive thinking short stories in tamil

positive thinking short stories in tamil (2)

ஒருவரை ஒருவர் குறை கூறுவது தவறு | Blaming each other is wrong | positive thinking short stories in tamil ஓர் ஊரில் இரண்டு நண்பர்கள் இருந்தனர். ஒருவர் சலவை … Read more

செய்த தவறுக்கு மன்னிப்பு கேட்பது சிறந்தது | It is best to apologise for the mistakes | moral values stories in tamil

moral values stories in tamil

செய்த தவறுக்கு மன்னிப்பு கேட்பது சிறந்தது | It is best to apologise for the mistakes | moral values stories in tamil ஒரு ஊரில் மன்னர் ஒருவர் … Read more

அறிவு உயிரைக் காப்பாற்றும் | Knowledge saves one’s life | tamil storys

tamil storys

அறிவு உயிரைக் காப்பாற்றும் | Knowledge saves one’s life | tamil storys வீமபுரி என்ற நாட்டை வீரகேசரி என்ற மன்னன் ஆண்டு வந்தான். அவன் நீதியும், நேர்மையும் தவறாமல் ஆட்சி … Read more

ஏமாற்றுபவன் ஏமாறுவான் | Deceiver will be deceived | one page tamil story

one page tamil story

ஏமாற்றுபவன் ஏமாறுவான் | Deceiver will be deceived | one page tamil story ஒரு ஊரில் செல்வர் ஒருவர் வாழ்ந்து வந்தார். அவர் எப்பொழுது சந்தைக்குப் போனாலும் ஏதாவது உணவுப் பொருள்களை … Read more

பேராசை மனநிம்மதியைக் கெடுக்கும் | Greed destroys peace of mind | kids bedtime stories tamil

kids bedtime stories tamil

பேராசை மனநிம்மதியைக் கெடுக்கும் | Greed destroys peace of mind | kids bedtime stories tamil ஓர் ஊரில் விறகு வெட்டி ஒருவன் இருந்தான். நாள்தோறும் அவன் காட்டுக்குச் சென்று … Read more

மின்மினி பூச்சியின் காகமும் | Firefly and Crow | Short Moral Stories in Tamil

short moral stories in tamil

மின்மினி பூச்சியின் காகமும் | Firefly and crow | short moral stories in tamil முன்பொரு காலத்தில் காட்டில் மின்மினி பூச்சி ஒன்று வாழ்ந்து வந்தது. அது அங்கும் இங்கும் … Read more

முட்டாள் குரங்கும் பறவையும் | Foolish Monkey and a Bird | Bedtime Stories for Kids Tamil

Bedtime Stories for Kids Tamil

முட்டாள் குரங்கும் பறவையும் | Foolish Monkey and a Bird | Bedtime Stories for Kids Tamil முன்பொரு காலத்தில் காட்டில் குரங்கு கூட்டம் ஒன்று வாழ்ந்து வந்தது. அந்த … Read more

சிங்க அரசனுக்கு ஏற்பட்ட ஆபத்து | The danger to Lion King | Tamil Story Tamil Story

Tamil Story Tamil Story

சிங்க அரசனுக்கு ஏற்பட்ட ஆபத்து | The danger to Lion King | tamil story tamil story தொலைவிலுள்ள காட்டில் வயதான பலம் இழந்த ஒரு சிங்கம் இருந்தது. அதுதான் … Read more