மிகப்பெரிய தியாகம் | Biggest Sacrifice | Tamil Bedtime Story

மிகப்பெரிய தியாகம் | Biggest Sacrifice | Tamil Bedtime Story ஒரு தூரத்து தேசத்தில் மகாராஜா ஒருத்தர் வாழ்ந்து வந்தார். அவர் ஏழை மக்களுக்கு எப்பவுமே உதவி செய்துகொண்டே இருப்பார். அவர் … Read more

கோபக்கார மகாராஜாவின் மலர் குவளைகள் | தமிழ் கதைகள் | Flower Vases Of Angry King | Tamil King Story

கோபக்கார மகாராஜாவின் மலர் குவளைகள் | தமிழ் கதைகள் | Flower Vases Of Angry King | Tamil King Story  சித்திரசேனா மகாராஜாவிற்கு அவருடைய மலர் குவளைகள்னா ரொம்பவே புடிக்கும். … Read more

பாம்புக்கு முனிவர் சொன்ன புத்திமதி | தமிழ் கதைகள் | Sage’s Advice To The Snake | Tamil Short Stories

பாம்புக்கு முனிவர் சொன்ன புத்திமதி | தமிழ் கதைகள் | Sage’s advice to the snake | tamil short stories ஒரு நாள் சந்தையில் கூட்டம் அதிகமா இருந்துச்சு. அந்த … Read more