கோபக்கார மகாராஜாவின் மலர் குவளைகள் | தமிழ் கதைகள் | Flower Vases Of Angry King | Tamil King Story

கோபக்கார மகாராஜாவின் மலர் குவளைகள் | தமிழ் கதைகள் | Flower Vases Of Angry King | Tamil King Story  சித்திரசேனா மகாராஜாவிற்கு அவருடைய மலர் குவளைகள்னா ரொம்பவே புடிக்கும். … Read more

சிங்கமும் தந்திரமான முயலும் | Lion and the cunning rabbit | Tamil Neethi Kathaigal

சிங்கமும் தந்திரமான முயலும் | Lion and the cunning rabbit | Tamil Neethi Kathaigal முன்னொரு காலத்தில், காட்டுக்குள்ளே எல்லா விலங்குகளும் ஒன்று கூடி சிங்கராஜா பத்தி பேசிட்டு இருந்தாங்க. … Read more

சிங்கத்தை ஏமாற்றிய தந்திர நரி | தமிழ் கதைகள் | The Cunning Fox Who Deceived The Lion | Tamil Neethi Kathaigal

சிங்கத்தை ஏமாற்றிய தந்திர நரி | தமிழ் கதைகள் | The Cunning Fox Who Deceived The Lion | Tamil Neethi Kathaigal முன்னொரு காலத்தில் காட்டில் ஒரு வயதான … Read more