தென்னாலிராமன் கதைகளின் தொகுப்பு | Tenali Raman story

தன் வேடிக்கை விளையாட்டுகளினால் தோன்றி அரசனின் கோபங்களிலிருந்து விடுபட்டு அவ்வரசனையே தன் வசப்படுத்தும் புத்திசாதுரியம் கொண்ட தெனாலிராமனின் கதைகள் படிப்பவர்களுக்கு ஒரு நகைச்சுவை விருந்தாகும். அப்படிபட்ட கதைகள் கீழே கொடுக்கப்பட்டுள்ளது நாமும் அதை படித்து மகிழலாம் வாங்க…

[table id=1 /]

Leave a Comment