தென்னாலிராமன் கதைகளின் தொகுப்பு | Tenali Raman story

தன் வேடிக்கை விளையாட்டுகளினால் தோன்றி அரசனின் கோபங்களிலிருந்து விடுபட்டு அவ்வரசனையே தன் வசப்படுத்தும் புத்திசாதுரியம் கொண்ட தெனாலிராமனின் கதைகள் படிப்பவர்களுக்கு ஒரு நகைச்சுவை விருந்தாகும். அப்படிபட்ட கதைகள் கீழே கொடுக்கப்பட்டுள்ளது நாமும் அதை படித்து மகிழலாம் வாங்க…

S.Noதென்னாலிராமன் கதைகள்Link
11. தெனாலிராமன் பிறப்பு | தமிழ் கதைகள் | Tenali Rama birth | tamil storyClick Here
22. காளியை சிரிக்க வைத்த விகடம் | தமிழ் கதைகள் | The joke that made Kali laugh | tamil storyClick Here
33. அரச குருவின் பேட்டி! தெனாலிராமன் கதைகள் | Interview with the arasa Guru | Tenali Raman storyClick Here
44. கண்ணால் ஜால வித்தைக்காரனை வென்றது | தெனாலிராமன் கதைகள் The eye won the web magician | Tenali Raman storyClick Here
55. தெனாலி அரண்மனை விகடகவியாதல் | தெனாலி ராமன் கதைகள் | Demolition of Denali Palace tenali Raman storyClick Here
66. தெனாலிராமன் பூனை வளர்த்தது | தெனாலிராமன் கதைகள் | Tenali Rama raised the cat | tenali Raman storiesClick Here
77. மூளைக் கொதிப்பும் முதன்மையும் | தெனாலி ராமன் கதைகள் | Brain fever and primacy | tenali Raman storiesClick Here
88. பேராசையினால் பரிசுத்தத்தைக் கைவிடுபவர்கள் | தெனாலி ராமன் கதைகள் | Those who forsake holiness out of greed | tenali Raman storiesClick Here
99. புரோகிதர்களுக்குச் சூடு | தெனாலி ராமன் கதைகள் | Warm up to the priests tenali Raman storyClick Here
1010. பிராயச்சித்தம் செய்வது | தெனாலி ராமன் கதைகள் | Atonement | tenali Raman storyClick Here
1111. அரச குருவைப் பழி தீர்த்தல் | தெனாலி ராமன் கதைகள் | Blaming the royal guru | tenali Raman storyClick Here
1212. கூனை நிமிர்த்த வழி | தெனாலி ராமன் கதைகள் | The crooked way | tenali Raman storyClick Here
1313. கடனைத் தீர்த்த வழி | தெனாலி ராமன் கதைகள் | The way to pay off debt | tenali Raman storyClick Here
1414. தெனாலிராமன் குதிரை வளர்த்தது | தமிழ் கதைகள் | Tenali Rama raised the horse | Tamil kathaikalClick Here
1515. சாக விரும்பும் நிலை | தமிழ் கதைகள் | The state of wanting to die | tenali Raman storyClick Here
1616. சோதிடம் பொய்யென நிரூபித்தல் | தமிழ் கதைகள் | If the astrology proves to be false | tenali Raman storyClick Here
1717. பார்த்திபன் மீது பாதரட்சையை வீசுதல் | தமிழ் கதைகள் | Throwing shoes at Parthiban | tenali Raman storyClick Here
1818. சவுக்கடி வெகுமதி | தமிழ் கதைகள் | Whip reward | tenali Raman storyClick Here
1919. தலை காட்டாமல் திரிந்தது! | தமிழ் கதைகள் | Wandered without showing head! | tenali Raman storyClick Here
2020. கற்பனைக் கலைஞனான வினோதம்! | தமிழ் கதைகள் | Imaginary weirdness! | tenali Raman storyClick Here
2121. தலை தப்பிய மூளை! | தமிழ் கதைகள் | The brain that escaped the head! | tenali Raman storyClick Here
2222. வாக்குறுதி பெறுதல் | தமிழ் கதைகள் | Getting the promise | tenali Raman storyClick Here
2323. முரட்டு மல்லனைச் சொல்லால் வென்றது! | தமிழ் கதைகள் | The rogue wrestler won by word of mouth! | tenali Raman storyClick Here
2424. வித்தியாசாகரரை நூலால் வென்றது! | தமிழ் கதைகள் | Vidyasagar was defeated by the book! | tenali Raman storyClick Here
2525. திருடர்களை ஏற்றமிறைக்க வைத்தல்! | தமிழ் கதைகள் | Keeping thieves on the rise! | tenali Raman storyClick Here
2626. நாய் வாலை நிமிர்த்தல்! | தமிழ் கதைகள் | Dog Tail Straightening! | tenali Raman storyClick Here
2727. கறுப்பு நாயை வெள்ளை நாய் ஆக்குதல் | தமிழ் கதைகள் | Making a black dog a white dog | tenali Raman storyClick Here
2828. கொட்டாவி விடாதவர்? | தமிழ் கதைகள் | Who does not yawn? | tenali Raman storyClick Here
2929. கிளியின் தெய்வப் பக்தி! | தமிழ் கதைகள் | parrots devotion to the gods! | tenali Raman storyClick Here
3030. தேகத்திற்கு மிகுந்த சுகத்தையளிப்பது! | தமிழ் கதைகள் | Giving great comfort to the reservoir! | tenali Raman storyClick Here
3131. குதிரை தூக்க முடிந்த எடை | தமிழ் கதைகள் | The weight at which the horse is able to sleep | tenali Raman storyClick Here
3232. இழப்பதினால் வரும் இலாபங்கள்! | தமிழ் கதைகள் | Gains from losing! | Tenali Raman storyClick Here
3333. வீரர்களின் கர்வத்தை அடக்குதல் | தமிழ் கதைகள் | Suppressing the arrogance of the soldiers | Tenali Raman storyClick Here
3434. எலிகளைக் கொல்வது எளிதல்ல! | தமிழ் கதைகள் | Killing rats is not easy! | tenali Raman storyClick Here
3535. வட்டி குட்டி போடும் அதிசயம் | தமிழ் கதைகள் | The miracle of petting interest | Tenali Raman storyClick Here
3636. மைத்துனனைக் காப்பாற்றுதல்! | தென்னாலிராமன் கதைகள் | Saving the nephew! | tenali Raman storyClick Here
3737. கத்திரிக்காய் திருட்டு! | தென்னாலிராமன் கதைகள் | brinjal theft! | tenali Raman storyClick Here
3838. வாயுள்ள பிள்ளை | தென்னாலிராமன் கதைகள் | The child with the mouth | tenali raman storyClick Here
3939. டில்லியில் புகழ்! | தென்னாலிராமன் கதைகள்| Fame in Delhi! | Tenali Raman kathaigalClick Here
4040. தெனாலிராமனின் முடிவு! | தென்னாலிராமன் கதைகள் | The end of Tenali Rama! | Tenali Raman storyClick Here

Leave a Comment

%d bloggers like this: