தந்திரமான நரியும் முட்டாள் நண்டுகளும் | Cunning fox and foolish crabs | Kids Story Tamil

Kids Story Tamil

தந்திரமான நரியும் முட்டாள் நண்டுகளும் | Cunning fox and foolish crabs | Kids Story Tamil ஒரு நதி கரையில் நரி ஒன்று உட்கார்ந்து அழுது கொண்டே இருந்தது. அந்த … Read more

தென்னாலிராமன் கதைகளின் தொகுப்பு | Tenali Raman story

tenali Raman

தன் வேடிக்கை விளையாட்டுகளினால் தோன்றி அரசனின் கோபங்களிலிருந்து விடுபட்டு அவ்வரசனையே தன் வசப்படுத்தும் புத்திசாதுரியம் கொண்ட தெனாலிராமனின் கதைகள் படிப்பவர்களுக்கு ஒரு நகைச்சுவை விருந்தாகும். அப்படிபட்ட கதைகள் கீழே கொடுக்கப்பட்டுள்ளது நாமும் அதை … Read more

40. தெனாலிராமனின் முடிவு! | தென்னாலிராமன் கதைகள் | The end of Tenali Rama! | Tenali Raman story

tenali Raman

40. தெனாலிராமனின் முடிவு! | தென்னாலிராமன் கதைகள் | The end of Tenali Rama! | Tenali Raman story மனதில் எவ்வளவு வல்லவராயிருந்தாலும் மரணத்தை வெல்ல முடியாது! அதற்கு தெனாலிராமனும் … Read more

39. டில்லியில் புகழ்! | தென்னாலிராமன் கதைகள்| Fame in Delhi! | Tenali Raman kathaigal

Krishna Thevarayar tenali Raman story

39. டில்லியில் புகழ்! | தென்னாலிராமன் கதைகள்| Fame in Delhi! | Tenali Raman kathaigal தென்னாட்டின் தெனாலிராமன் தான் தலைசிறந்த தூஷகனென்று கேள்விப்பட்ட டில்லிச் சக்கரவர்த்தியான பாபர். அவனுடைய திறமையைச் … Read more

38. வாயுள்ள பிள்ளை | தென்னாலிராமன் கதைகள் | Talented child | tenali raman story

38. வாயுள்ள பிள்ளை | தென்னாலிராமன் கதைகள் | Talented child | tenali raman story இராயரின் அரண்மனைப் பூந்தோட்டத்திற்குள் தெனாலிராமனின் சின்னஞ்சிறு மகன் திருட்டுத்தனமாக உட்புகுந்து தன் தாயாருக்காகச் சில … Read more

37. கத்திரிக்காய் திருட்டு! | தென்னாலிராமன் கதைகள் | brinjal theft! | tenali Raman story

tenali Raman

37. கத்திரிக்காய் திருட்டு! | தென்னாலிராமன் கதைகள் | brinjal theft! | tenali Raman story கிருஷ்ண தேவராயரின் அரண்மனைத் தோட்டத்தில் தென் கன்னடத்திலிருந்து வரவழைக்கப்பட்ட அபூர்வமான கத்திரிச்செடிகள் பயிரிடப்பட்டுக் காய்த்துக் … Read more

36. மைத்துனனைக் காப்பாற்றுதல்! | தென்னாலிராமன் கதைகள் | Saving the nephew! | tenali Raman story

Krishna Thevarayar tenali Raman story

36. மைத்துனனைக் காப்பாற்றுதல்! | தென்னாலிராமன் கதைகள் | Saving the nephew! | tenali Raman story கிருஷ்ண தேவராயரின் அரண்மனைத் தோட்டத்தில் போர்த்துக்கீசியர்களின் நாட்டிலிருந்து வரவழைத்துப் பயிரிடப்பட்ட புது விதமான … Read more

34. எலிகளைக் கொல்வது எளிதல்ல! | தமிழ் கதைகள் | Killing rats is not easy! | tenali Raman story

cat

34. எலிகளைக் கொல்வது எளிதல்ல! | தமிழ் கதைகள் | Killing rats is not easy! | tenali Raman story வீட்டில் தொல்லை கொடுக்கும் எலிகளைக் கொல்லத் தெனாலிராமன் ஒரு … Read more